PONTEVEDRA TEN UN PLAN

Logo SUPERA - Plan de reactivación económica

DESTACADOS

Bases reguladoras de SUPERA 2021

Axudas SUPERA 21 para modernización, mellora, adaptación e dixitalización do sector económico e comercial.
 • Contía global:  600.000 euros
 • Importe máximo subvencionable: A porcentaxe subvencionable poderá chegar ao 70% do custe da actuación ou proxecto até un máximo de 5.000 euros
 • Poderase anticipar o 100% da contía subvencionable
 • Beneficiarios
  • Pemes, sociedades cooperativas galegas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego (menores de 50 traballadores) cun volume de negocio anual inferior aos 10 millóns de euros.
  • Persoas emprendedoras de alta no réxime de autónomos ou outro réxime especial.
 • Prazo presentación de solicitudes: 30 días naturais dende o 2 de setembro de 2021.
 • Gastos subvencionables: Gastos executados e pagados dende o 14 de marzo de 2020 até o 31 de decembro de 2021, agás os beneficiarios das axudas Supera 20.
 • Gastos de dixitalización e de implementación de tecnoloxías dixitais: adquisición de equipamentos para procesos informáticos, adquisición de ordenadores e demais conxuntos electrónicos de comunicacións e de procesos de datos, adquisición de hardwares e/ou aplicacións informáticas para a mellora e modernización da xestión comercial, hosting e servizos web, dominio en internet e outros gastos semellantes. 
 • Gastos destinados a obras ou actuacións para a mellora na accesibilidade exterior e interior dos locais, establecementos ou centros de traballo nos que se exerza a actividade económica, comercial ou profesional, tales como as obras de mellora de acceso aos locais, obras para a mellora da accesibilidade interior, acondicionamento acústico, adaptación de aseos e outras actuacións e gastos que teñan por finalidade facer máis comprensibles, utilizables e practicables os establecementos. 
 • Gastos destinados á renovación, embelecemento e ornato dos locais, establecementos ou centros de traballo nos que se exerza a actividade económica, comercial ou profesional; incluiranse neste apartado as obras e investimentos para o acondicionamento de escaparates, renovación e mellora da rotulación e sinaléctica, obras para o embelecemento e ornato de fachadas, investimentos e adquisición de equipamentos para a mellora da imaxe comercial. 
 • Gastos destinados a actuacións e obras para a redución do consumo de enerxía e mellora da eficiencia enerxética. Poderán incluírse nesta categoría os gastos en obras e investimentos para a mellora da eficiencia enerxética dos sistemas de climatización, electricidade, iluminación e adaptación á reciclaxe. 
 • Outros gastos necesarios para a mellora da actividade: entrarán nesta categoría os gastos pola adquisición de mobiliario, por peches de protección de escaparates ou pola adquisición de maquinaria destinada ao funcionamento operativo dos locais ou negocios que non entre nas anteriores categorías. 
 • Gastos destinados á adquisición de vehículos comerciais destinados á actividade económica e/ou profesional das entidades ou persoas beneficiarias. 

Adiamento de taxas e impostos

O Concello de Pontevedra dá a posibilidade a todos os seus veciños e veciñas de adiar o pago de determinadas taxas e impostos no ano 2021. Esta decisión está aberta a toda a cidadanía para que todos os que o precisen poidan solicitalo.
 • Taxa da auga, lixo e sumidoiros. Pódese adiar o pago dos recibos dos vindeiros 3 bimestres até a data máxima do 10 de setembro. Cada persoa poderá decidir cando quere pagar os recibos chamando ao teléfono 986 86 33 35 (Viaqua).
 • Imposto de vehículos (IVTM). Amplíase o período de pago voluntario en 2 meses máis. A data límite de pago será o vindeiro 7 de agosto.
 • Taxa de veladores. O Concello bonificará o pago de taxa de veladores e tamén adiará o seu cobro até despois do verán. Os servizos económicos municipais están a estudar as contías a bonificar.
PONTEVEDRA SUPERA logo BRANCO
Concello de Pontevedra - logo BCO
Efecto PO2 - logo BCO
small_c_popup.png

Precisas axuda?

Fainos a túa consulta